Subvenció per a la millora de carrers

L'ajuntament d'Aiguamúrcia ha rebut una subvenció del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya corresponent a la "Dinamització Territorial per els anys 2018 i 2019"  d'un import de 35.737,96€ corresponents a l'obra "Vorera i accés al carrer de Blanca d'Anjou de Santes Creus"